• 381

  Muzeul Literaturii Române Iaşi
  0 recenzii

 • Muzeul Literaturii Romane Iaşi a fost infiinţat, ca instituţie cu personalitate juridică, in toamna anului 1990, prin desprinderea din Complexul Muzeal Naţional "Moldova”.

  In cei 19 ani de existenţă ai Muzeului Literaturii Romane Iaşi, s-a dovedit că principiul specializării, atunci cand este aplicat consecvent, poate da rezultate foarte bune. Instituţia a crescut de la 10 la 12 muzee; personalul a crescut de la 70 la 91 de angajaţi; rezultatele cercetărilor specialiştilor noştri (reeditări, ediţii de documente – corespondenţă – manuscrise) sunt bine cunoscute; mai multe clădiri din categoria monumentelor istorice au fost restaurate; patrimoniul artistic şi cultural ieşean, Iaşul insuşi, este mai bine cunoscut in ţară prin expoziţiile noastre itinerante; fondurile documentare, bunurile de patrimoniu cultural – naţional din Iaşi sunt promovate şi cunoscute datorită participării specialiştilor noştri la congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări.

  A. Taxa de intrare:
  Expoziţiile permanente: 3 lei/persoană
  Expoziţiile tematice temporare: 3 lei/persoană

  B. Taxa de intrare cu reducere:
  – Grupuri de peste 12 persoane de studenţi şi pensionari:
  Expoziţiile permanente: 2 lei/persoană
  Expoziţiile tematice temporare: 2 lei/persoană
  – Elevi (individual şi în grupuri – legitimaţi cu carnetul de elev):
  Expoziţiile permanente: 1 leu/persoană
  Expoziţiile tematice temporare: 1 leu/persoană

  C. GRATUITĂŢI: preşcolari, veterani de război, persoane cu handicap şi însoţitorii lor, copii din casele de asistenţă socială, lucrători actuali şi pensionari din reţeaua muzeală naţională, membrii Uniunii Scriitorilor, persoanele prevăzute în contractele de colaborare încheiate între Muzeul Literaturii Române Iaşi şi alte instituţii sau societăţi comerciale.
  • Fotografierea şi filmarea, în interes personal, sunt permise numai în spaţiile extramuzeale.
  • Pentru fotografieri şi filmări interioare se va solicita acordul direcţiunii M.L.R. (prin serviciul Secretariat de la Muzeul „Vasile Pogor”):
  - taxă filmare – 25 lei/30 min.
  - taxă foto – 10 lei/aparat
  - taxă foto/filmare ce necesită racordare la sursa de energie electrică – 100 lei/oră

 • Recenzii

  0.0
  (0 recenzii)

  Lasă-ne o recenzie